RUT-avdraget - en hjälpande hand

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för Hushållsnära tjänster där du kan använda dig av RUT-avdraget. Vid RUT-arbete kan du få skattereduktion för arbetskostnaden, material- och resekostnader i samband med husarbete ger inte rätt till skattereduktion.
Grundregeln för husarbete är att den som köper tjänsten ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du som kund kan även få skattereduktion för arbete som vi utför i dina föräldrars bostad. 


Detta räknas som hushållsnära tjänster:
Barnpassning

Data- och IT-tjänster

Flyttjänster

Kläd- och textilvård

Personlig hjälp och omsorg

Reparation av vitvaror

Städning

Trädgårdsarbete

Läs mer här